altLeonardo Da Vinci, Leon-Battista Alberti, Andrea Posso
Μτφρ. Παναγιώτης Δοξαράς
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2016
Σελ. 622, τιμή εκδότη €50,00

Στις αρχές του 18ου αιώνα μεταξύ Μοριά, Επτανήσων και, πιθανότατα, Βενετίας, ο ζωγράφος και στρατιωτικός Παναγιώτης Δοξαράς αποφάσισε να αποδώσει στα ελληνικά τις σημειώσεις Περί Ζωγραφικής του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Μαζί με τη μετάφραση των σημειώσεων αυτών, που είχαν εκδοθεί για πρώτη φορά το 1651 στο Παρίσι, μετέφρασε την εξίσου πολυσήμαντη πραγματεία Περί Ζωγραφικής του φλωρεντινού ουμανιστή Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι και, ακόμα, μερικές οδηγίες περί τοιχογραφίας, συνταγμένες από τον ιησουίτη ζωγράφο Αντρέα Πότσο. Συνάμα, εξελλήνισε χιλιάδες ονόματα ζωγράφων που περιλαμβάνονταν στο πρώτο καλλιτεχνικό λεξικό, σε μια έκδοση που είχε κυκλοφορήσει στα ιταλικά το 1719. Ο Δοξαράς συγκέντρωσε όλες αυτές τις μεταφράσεις σε ένα εικονογραφημένο χειρόγραφο, περίπου 200 φύλλων, υπό τον τίτλο «Τέχνη Ζωγραφίας», το οποίο, μαζί με την απαραίτητη Αφιέρωση και ένα προοίμιο κάποιου ιερομόναχου, ονόματι Λεόντιου, είχε τη σαφή πρόθεση να το εκδώσει (να τελειώσει το έργο του «διὰ χαλκοτυπίας», όπως γράφει ο ίδιος). Στόχος του, να μεταδώσει στους ομοτέχνους του όλα όσα αφορούν «τὸν σχεδιασμόν, ἀπαρτισμὸν καὶ τελείοσιν τῶν σεβασμίων καὶ ἁγίων εἰκόνων καὶ πάσης τῆς γραφικῆς ἐμπειρίας καὶ τέχνης». Άγνωστο για ποιους λόγους, το χειρόγραφο δεν εκδόθηκε και έφτασε σε εμάς σε δύο απόγραφα. Το ένα φέρει τη χρονολογία 1720 και βρίσκεται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας, το δεύτερο ολοκληρώθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα και φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Εφόσον η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε, δεν κατέστησαν γνωστά ούτε τα ακριβή περιεχόμενα του χειρογράφου ούτε ο τρόπος με τον οποίο εργάστηκε ο Δοξαράς –ο οποίος έλαβε μεν από τους Βενετούς τον τίτλο του ιππότη, ωστόσο, όπως δηλώνει ο ίδιος, δεν κατείχε ιδιαίτερη μόρφωση· πώς δηλαδή απέδωσε λέξεις που αντιστοιχούσαν σε όρους ξένους προς την πραγματικότητα των ζωγράφων που δρούσαν στις βενετοκρατούμενες ή τουρκοκρατούμενες ελληνικές χώρες και τα Βαλκάνια, και στους οποίους απευθυνόταν με το σύγγραμμά του, όπου προσέθεσε, κάπως παράταιρα εκ πρώτης όψεως, τη μετάφραση ενός λόγου του πιο διάσημου ιησουίτη ιεροκήρυκα της εποχής, του Πάολο Σένιερι. Με αυτή την έννοια, η σύνταξη του κώδικα συνιστούσε δίχως αμφιβολία έναν σημαντικό νεωτερισμό. Γενικότερα, η πρωτοβουλία του ζωγράφου Δοξαρά να συγκεντρώσει και να τυπώσει, σε έναν τόμο, θεμελιώδη κείμενα για τη «δυτική» εικαστική κουλτούρα δηλώνει με σαφήνεια την πρόθεση παρέμβασής του στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι των ελληνόφωνων πληθυσμών.

Εκτός από την ίδια την επιλογή των κειμένων που περιλαμβάνονται στο «Τέχνη Ζωγραφίας», οι όροι που εισηγήθηκε ο Δοξαράς, οι λύσεις που επέλεξε να δώσει, ακόμα και οι τροποποιήσεις στις οποίες κατέφυγε, αφενός μαρτυρούν ώς έναν βαθμό τις επιδιώξεις του, αφετέρου μάς δείχνουν πολλά για το περιβάλλον από το οποίο προερχόταν και στο οποίο απευθυνόταν. Γι' αυτό και η εξέταση των περιεχομένων του χειρογράφου υπερβαίνει τη μεμονωμένη περίπτωση του ζωγράφου και μεταφραστή Δοξαρά. Ο τελευταίος αναμετρήθηκε το δίχως άλλο με δυσκολίες που σε πολλές περιπτώσεις τον ξεπερνούσαν, προτείνοντας, ωστόσο, τις περισσότερες φορές εύστοχες, ενίοτε και εμπνευσμένες αποδόσεις. Αρκεί εδώ να αναφέρουμε ότι ανάμεσα στους νεολογισμούς που συναντούμε στο πόνημά του περιλαμβάνεται, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η λέξη «προοπτική» ή, επίσης, ότι μεταφράζει με γνώση λέξεις που κουβαλούν ένα ειδικό βάρος στα συμφραζόμενα της τέχνης της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, όπως για παράδειγμα το περίφημο «sfumato» του Λεονάρντο, το οποίο ο Δοξαράς αποδίδει ως «απογλυκασμό».

Τις καινοτομίες που εισηγείται ο Δοξαράς, τις είχε υιοθετήσει ο ίδιος στη ζωγραφική του παραγωγή και αφορούσαν νεωτερισμούς στην εικονογραφία, την τεχνική και το ύφος, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τα λίγα γνωστά και σωζόμενα έργα του. Τις ίδιες καινοτομίες ενδεχομένως –και ώς έναν βαθμό– είχαν αποδεχθεί και άλλοι, λίγο-πολύ συγκαιρινοί του, ζωγράφοι, τουλάχιστον στα Επτάνησα. Κανείς όμως, σύμφωνα με τις έως τώρα γνώσεις μας, δεν έφτασε στο σημείο να θελήσει να τις μεταδώσει, «εἰς κοινὴν ὠφέλειαν» με δημόσιο γραπτό λόγο. Η κίνηση αυτή του Δοξαρά θα σηματοδοτούσε μια βασική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο ζωγράφος και ο καλλιτέχνης γενικότερα αντιλαμβάνεται τον ρόλο του εντός του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ζει και επιθυμεί να επηρεάσει.

Μέχρι τώρα, η πρωτοβουλία αυτή του Δοξαρά, να μεταφράσει βασικά κείμενα της ευρωπαϊκής τέχνης, και δίχως αμφιβολία δυσνόητα και μάλιστα στην καθομιλουμένη της εποχής –ας σημειωθεί, ειδικά για τις σημειώσεις του ντα Βίντσι, ότι η μετάφραση του Δοξαρά είναι από τις πρώτες που εκπονούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο – έχει αντιμετωπιστεί, στον βαθμό που έχει γίνει αντικείμενο μελέτης, μέσα στα ίδια ιδεολογικά πλαίσια στα οποία ο ζωγράφος έχει χαρακτηριστεί πότε ως πρώτος νεοέλληνας ζωγράφος, πότε ως ο «μεταβυζαντινός» που έγινε «δυτικός», πότε ακόμα ως προπαγανδιστής της τέχνης των ιησουιτών και γενικότερα του Καθολικισμού. Όλες αυτές οι θεωρήσεις, ωστόσο, έχουν διατυπωθεί ερήμην των περιεχομένων του κώδικα, ο οποίος μέχρι σήμερα παρέμενε ανέκδοτος. (Είδαμε το δέντρο, χάσαμε το δάσος).

Στον παρόντα τόμο εκδίδεται το σύγγραμμα του Παναγιώτη Δοξαρά «Τέχνη Ζωγραφίας» όπως περιλαμβάνεται στην, πληρέστερη, μορφή του απογράφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Της διπλωματικής έκδοσης προηγείται εκτενής εισαγωγή –στην οποία παρουσιάζονται τα βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία του ζωγράφου και εξετάζονται τα περιεχόμενα του χειρογράφου, οι πηγές τους, η μεταφραστική τακτική του Δοξαρά και οι πιθανοί αποδέκτες και στόχοι του– και έπεται ένα γλωσσάριο, κατά κύριο λόγο τεχνικών και καλλιτεχνικών όρων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΞΑΡΑΣ
Ο ζωγράφος και στρατιωτικός Παναγιώτης Δοξαράς γεννήθηκε στη Μάνη το 1662 και πέθανε στην Κέρκυρα το 1729. Παράλληλα με τη ζωγραφική του ιδιότητα, προσέφερε στρατιωτικές υπηρεσίες στη Βενετία που την ίδια εποχή ανακατέλαβε τον Μοριά, από το 1685 έως το 1715. Μεγάλο μέρος της ζωής του, ο Δοξαράς το πέρασε στα νησιά του Ιονίου, συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και την Κέρκυρα. Στην τελευταία άφησε και το σημαντικότερο έργο του, τους πίνακες της οροφής του ναού του αγίου Σπυρίδωνα, σύνολο που ολοκλήρωσε το 1727 και το οποίο θεωρείται ορόσημο για την ιστορία της τέχνης στις ελληνικές χώρες καθώς σε αυτό έχει πλήρως απορροφηθεί ο «δυτικός», μπαρόκ, τρόπος ζωγραφικής οροφών. Στον Παναγιώτη Δοξαρά οφείλουμε και την πρώτη συστηματική ενασχόληση με τη μετάφραση βασικών ιταλικών κειμένων περί τέχνης τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα.

alt

Ακολουθήστε την bookpress.gr στο Google News και διαβάστε πρώτοι τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.


ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

«Η μοναχοκόρη» της Γκουαδαλούπε Νέτελ (κριτική) – Οι πολλαπλές αποχρώσεις της μητρότητας

«Η μοναχοκόρη» της Γκουαδαλούπε Νέτελ (κριτική) – Οι πολλαπλές αποχρώσεις της μητρότητας

Για το βιβλίο «Η μοναχοκόρη» της Γκουαδαλούπε Νέτελ [Guadalupe Nettel] (μτφρ. Νάννα Παπανικολάου, εκδ. Ίκαρος). Kεντρική εικόνα: έργο της street artist Οla Volo © olavolo.com.

Γράφει η Φανή Χατζή

Όσο η άποψη ότι ο γενε...

«TACK»: Μια ταινία για τη δύναμη του καλού με πρωταγωνίστριες τις Σοφία Μπεκατώρου και Αμαλία Προβελεγγίου

«TACK»: Μια ταινία για τη δύναμη του καλού με πρωταγωνίστριες τις Σοφία Μπεκατώρου και Αμαλία Προβελεγγίου

Για το ντοκιμαντέρ «TACK» (παραγωγή Onassis Culture) της Βάνιας Τέρνερ με πρωταγωνίστριες τη Σοφία Μπεκατώρου, που πρώτη ξεκίνησε το ελληνικό #MeToo, και την Αμαλία Προβελεγγίου, της οποίας η καταγγελία για βιασμό από τον προπονητή της από τα έντεκά της οδήγησε στην πρώτη δίκη-ορόσημο όχι μόνο για τη δικαίωσή της αλ...

Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος στη Στέγη με «Γκοντό» και ιταλικό θίασο: μια παράσταση-σταθμός

Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος στη Στέγη με «Γκοντό» και ιταλικό θίασο: μια παράσταση-σταθμός

Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος σκηνοθετεί το εμβληματικό κείμενο του Σάμιουελ Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό» (1948) στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης από τις 15 μέχρι και τις 19 Μαΐου. Η παράσταση είναι στα ιταλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Επιμέλεια: Book Press

...

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

«Μαργαρίτα Ιορδανίδη» του Μιχάλη Μακρόπουλου (προδημοσίευση)

«Μαργαρίτα Ιορδανίδη» του Μιχάλη Μακρόπουλου (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από τη νουβέλα του Μιχάλη Μακρόπουλου «Μαργαρίτα Ιορδανίδη», η οποία θα κυκλοφορήσει στις 19 Απριλίου από τις εκδόσεις Κίχλη.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Εἶχαν πιάσει γιὰ τὰ καλὰ οἱ ζέστες, καὶ τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ κανόνισαν ν...

«Ο θάνατος έρχεται στάζοντας βροχή» του Αντρές Μοντέρο (προδημοσίευση)

«Ο θάνατος έρχεται στάζοντας βροχή» του Αντρές Μοντέρο (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το μυθιστόρημα του Αντρές Μοντέρο [Andrés Montero] «Ο θάνατος έρχεται στάζοντας βροχή» (μτφρ. Μαρία Παλαιολόγου), το οποίο κυκλοφορεί στις 17 Απριλίου από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Η μονομαχ...

«Σχολείο για την αγάπη» της Ολίβια Μάνινγκ (προδημοσίευση)

«Σχολείο για την αγάπη» της Ολίβια Μάνινγκ (προδημοσίευση)

Προδημοσίευση αποσπάσματος από το μυθιστόρημα της Ολίβια Μάνινγκ [Olivia Manning] «Σχολείο για την αγάπη» (μτφρ. Φωτεινή Πίπη), το οποίο κυκλοφορεί στις 23 Απριλίου από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Επιμέλεια: Κώστας Αγοραστός

Όταν έφτασαν στην κορυφή του λό...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μεγάλο το θέμα, μικρό το δέμας: 21 βιβλία για τη «μικρή» ή τη «σύντομη» ιστορία του… οτιδήποτε

Μεγάλο το θέμα, μικρό το δέμας: 21 βιβλία για τη «μικρή» ή τη «σύντομη» ιστορία του… οτιδήποτε

Υπάρχει μια «μικρή» ή μια «σύντομη» ιστορία για το… οτιδήποτε. Οι τίτλοι βιβλίων που επιχειρούν (και καταφέρνουν) να συμπυκνώσουν μεγάλα θέματα σε, συνήθως, ολιγοσέλιδα βιβλία είναι πάρα πολλοί. Εντυπωσιακά πολλοί. Στην παρακάτω πολύ ενδεικτική επιλογή είκοσι ενός βιβλίων μπορεί καν...

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου 2024: «Με ένα βιβλίο πετάω!» ξανά... – 12 βιβλία για το μεγάλο ταξίδι της ανάγνωσης

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου 2024: «Με ένα βιβλίο πετάω!» ξανά... – 12 βιβλία για το μεγάλο ταξίδι της ανάγνωσης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου (23 Απριλίου) επιλέγουμε 12 βιβλία που μας βάζουν στα ενδότερα της λογοτεχνίας και μας συνοδεύουν στο ταξίδι της ανάγνωσης.

Γράφει ο Διονύσης Μαρίνος

Στις 23 Απριλίου γιορτάζουν τα βιβλ...

Δεν είναι «έγκλημα πάθους» είναι γυναικοκτονία: 5 μελέτες για την έμφυλη βία

Δεν είναι «έγκλημα πάθους» είναι γυναικοκτονία: 5 μελέτες για την έμφυλη βία

Πέντε μελέτες αναδεικνύουν τις νομικές και κοινωνικές διαστάσεις των γυναικοκτονιών και συμβάλλουν στην κατανόηση των αιτίων που προκαλούν την πιο ακραία μορφή έμφυλης βίας. Επειδή οι γυναικτοκτονίες δεν είναι «εγκλήματα πάθους» αλλά ανθρωποκτονίες με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Γράφει η Φανή Χ...

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

ΠΡΟΘΗΚΕΣ

Newsletter

Θέλω να λαμβάνω το newsletter σας
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

15 Δεκεμβρίου 2023 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα 100 καλύτερα λογοτεχνικά βιβλία του 2023

Mυθιστορήματα, νουβέλες, διηγήματα, ποιήματα: Επιλογή 100 βιβλίων, ελληνικών και μεταφρασμένων, από τη βιβλιοπαραγωγή του 2023. Επιλογή: Συντακτική ομάδα της Book

ΦΑΚΕΛΟΙ